L'Echappée du Hainaut
une organisatiion de / Een organisatie van Marc BOUILLON
Envie de commander
Directement vos produits Natura4ever...

Accueil
Historique
Règlement
Calendrier
Contacts
Home
Historisch
Reglement
Kalender
Contacten

Inscriptions
Accueil / Home
Registratie
Bienvenue sur le site de l'Echappée Du Hainaut 

Association cycliste pour tout coureur
Classements
rankings
Chers coureurs,

J'écris ce message pour vous annoncer que Marc n'est pas en charge des classements mais moi, Brandy. Cela ne sert donc à rien de lui envoyer des messages pour savoir quand les classements seront en ligne.

Je profite également de ce message pour vous annoncer que dorénavant, les classements seront mis en ligne le lendemain de la course au grand maximum.

Merci de votre compréhension,
Brandy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste hardlopers, 
 
Ik schrijf dit bericht om aan te kondigen dat Marc niet verantwoordelijk is voor de ranglijst, maar ik, Brandy. Het heeft dus geen zin hem berichten te sturen om te weten te komen wanneer de ranglijsten online zullen zijn. 
 
Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om aan te kondigen dat de ranglijsten vanaf nu de dag na de race tot het maximum zullen worden geplaatst. 
 
Bedankt voor uw begrip,
Brandy
______________________________________________________________________

Photos
Fotos

Sponsors


Cher coureurs,

Nous sommes heureux de vous retrouver le 1er août! En raisons des mesures prises concernant le COVID-19, la priorité sera donnée aux licenses annuelles mais il est cependant possible de courir en licence d'un jour.

Veuillez respecter les consignes pour participer aux courses.

Il est obligatoire d'envoyer la demande de licence d'un jour et déjà signée par e-mail pour vous inscrire à la course souhaitée. (Marc.bouillon@outlook.com)

Si vous souhaitez encore prendre la licence annuelle: vous devez remplir la demande de licence et l'envoyer par e-mail. Ka kucebce est de 60€.

Aucune demande de licence ne sera acceptée sur place. Veuillez prendre le compte juste pour payer votre inscription.

Nous vous demandons de respecter les mesures d'hygiène suivantes :

Respectez la distanciation sociale de 1,5 mètres en dehors de la course.
Désinfectez-vous les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition à la table d'inscription.
La température de chaque participant sera prise avant chaque course
Restez chez vous si vous présentez des symptômes grippaux.

Merci à tous pour votre compréhension et au plaisir de vous revoir.
Marc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste hardlopers,

We ontmoeten je graag op 1 augustus !
Vanwege de maatregelen die zijn getroffen met betrekking tot COVID-19, zal voorang worden gegeven aan jaarlijkse vergunningen, maar het is wel mogelijk om een dagvergunning te verkrijgen.

Volg de instructies om deel te nemen aan de races.

Het is verplicht om het reeds ondertekende, reeds ondertekende licentieverzoek per e-mail te sturen om je in te schrijven voor de gewenste race.
(Marc.bouillon@outlook.com)

Als u toch de jaarlijkse licentie wilt nemen: u moet de licentiaanvraag invullen en deze per e-mail verzenden. De licentie is 60€.

Geen licentieverzoeken worden ter plaatse geaccepteerd. Neem alstublieft de rekening om uw registratie te betalen.

We vragen je om de volgende hygiënemaatregelen te respecteren:

Respeecter de sociale afstand van 1,5 meter buiten de race.
Desinfecteer uw handen met de hydroalcoholische gel die verkrijgbaar is bij de registratietafel.
De temperatuur van elke deelnemer wordt voor elke race gemeten.
Stay thuis als u griepachtige symptomen heeft.

Bedankt allemaal voor je begrip en we kijken ernaar uit je weer te zien.
Marc.