L'Echappée du Hainaut
une organisatiion de / Een organisatie van Marc BOUILLON
Accueil
Historique
Règlement
Calendrier
Contacts
Home
Historisch
Reglement
Kalender
Contacten

Documents
Accueil / Home
Documentatie
Bienvenue sur le site de l'Echappée Du Hainaut 

Association cycliste pour tout coureur
Classements
rankings
Chers coureurs,

Ne possédant plus de transpondeurs mylaps, tout coureur souhaitant prendre une licence E.D.H doit impérativement acheter un transpondeur mylaps de modèle pro chips. Ceci afin de pouvoir prendre la demande de licence et s'inscrire avec le numéro de transpondeur de cette demande.
La demande de licence reste à envoyer à marc.bouillon@outlook.com.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste renners, 
 
Geen mylaps transponders meer, elke hardloper die een E.D.H-licentie wil nemen moet een mylaps transpondermodel pro chips kopen. Dit is om de licentieaanvraag te kunnen nemen en zich te kunnen registreren met het transpondernummer van die aanvraag.
De licentieaanvraag moet nog worden verzonden naar marc.bouillon@outlook.com.
______________________________________________________________________

Photos
Fotos

Sponsors

Chers coureurs,

Pour pouvoir participer au premières courses de cette année, vous devrez IMPÉRATIVEMENT remplir les conditions listées ci-dessous.

1) Remplir et signer votre demande de licence EDH disponible

2) Effectuer le paiement de cette dernière sur le compte BE91 3631 7329 4176.
     (Le prix de la licence est de 75€ + 35€ si vous ne possédez pas de transpondeur).

3) Obtenir une attestation du médecin d'aptitude à la pratique du sport cycliste.

4) Envoyer la demande de licence, la preuve de paiement et l'attestation du médecin par e-mail à l'adresse marc.bouillon@outlook.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste renners, 
 
Om deel te nemen aan de eerste races van dit jaar, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen :

1) Vul uw licentieaanvraag EDH in en onderteken deze 

2) De prijs van de licentie is €75 (+ €35 indien u geen transponder bezit) te betalen op rekening BE91 3631 7329 4176 met vermelding van uw naam.

3) In het bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest om deel te nemen aan fietswedstrijden.

4) Stuur alles (licencieaanvraag, betalingsbewijs en medisch attest) per mail door naar marc.bouillon@outlook.com.
______________________________________________________________________

Chers coureurs,

Lorsque vous serez en possession d'une licence EDH, il vous sera possible de pouvoir obtenir une licence annuelle WAOD au prix modeste de 50€.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste renners, 
 
Wanneer u in het bezit bent van een EDH-licentie, kunt u een jaarlijkse WAOD-licentie verkrijgen tegen een bescheiden prijs van 50€.
______________________________________________________________________
Chers coureurs,

Nous vous rappelons que cette année 2021 connait quelques changements.

- Il n'est désormais plus possible de s'inscrire en licence d'un jour

- Nos assurances couvrent désormais en course et aussi en entraînement

- Plus de nouvelles licence les jours de courses. Pour pouvoir participer à une course, vous devrez vous inscrire 10 jours auparavant. (marc.bouillon@outlook.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste renners, 
 
We herinneren u eraan dat dit jaar 2021 een aantal veranderingen met zich mee brengen.

- het is niet langer mogelijk om je in te schrijven met een daglicentie

- onze verzekering dekt nu ook de wedstrijden en de trainingen

- er worden geen nieuwe jaarlicenties meer opgemaakt en afgeleverd op wedstrijddagen

-Deelnames aan wedstrijden moeten minimum 10 dagen voor de wedstrijd geregistreerd worden (marc.bouillon@outlook.com
______________________________________________________________________