L'Echappée du Hainaut
une organisatiion de / Een organisatie van Marc BOUILLON
Envie de commander
Directement vos produits Natura4ever...

Accueil
Historique
Règlement
Calendrier
Contacts
Home
Historisch
Reglement
Kalender
Contacten

Coureurs
Accueil / Home
renners
Bienvenue sur le site de l'Echappée Du Hainaut 

Association cycliste pour tout coureur
Classements
rankings
Infos et rappel avant les premières courses : 

Pour les licences annuelles 


Pour les coureurs qui n'ont pas encore pris ou repris leur licence pour l'année 2018, attendez vous à d'éventuelles files d'attente lors de votre première inscription.  Pour rappel et comme indiqué dans le règlement de l'EdH, les licences s'élèvent à 80€ après la date du 1er février.  Vous êtes quelques 200 coureurs à avoir compris l'importance d'anticiper votre renouvellement.  

Pour les coureurs déjà licenciés pour cette année, merci pour votre confiance.  

Quelques rappels pour cette saison : 

- Attacher votre transpondeur comme indiqué dans l'onglet "transpondeurs" sur ce site.
- Vérifier la batterie et l'état d'activation en connectant votre transpondeur au Pc et en ouvrant le petit logiciel (téléchargement sur le site Mylaps : https://www.mylaps.com/support/software-firmware/ ) 
- Pour votre inscritpion aux courses : votre numero de dossard et 5€
- si vous avez payé votre affiliation quelques jours avant une course, venez avec une preuve de paiement.


Pour les licences d'1 jour 

- prévoyer 20€ et votre CARTE D'IDENTITE 
  Attention !!!  pas de pièce d'identité - pas de transpondeur !!!!!!
- vous pouvez aussi acheter votre transpondeur (35€)


Pour conclure.....

Nous sommes impatients de vous proposer une saison 2018 riche en courses, innovante et courtoise.  Le nouveau système de transpondeurs est un investissement sérieux pour la pérénnité de l'EdH.  Nous vous demandons cependant un minimum de compréhension pour les prémières courses.  Elles seront pour nous un baptême du feu a.  Nous avons jouer, essayer et tester mais nous ne pouvons pas tout connaître du jour au lendemain.   Nous essaierons de réagir directement et espérons que tout se passera pour un mieux.  

N'oubliez pas d'inclure le calendrier des courses sur votre smartphone afin de toujours l'avoir sous le coude.

En attendant de vous voir,

Au nom de l'Edh, nous vous souhaitons une bonne reprise sportive à l'EdH

Marc

Photos
Fotos

Sponsors


Info en weetjes voor aanvang van de eerste wedstrijden: 
  
Voor de vergunninghouders: 

 
De renners die de vergunning niet of nog niet hebben aangevraagd, moeten rekening houden met eventuele wachtrijen aan de inschrijvingstafel bij de eerste wedstrijden. Zoals vermeld in het reglement van de EdH wordt de prijs van een vergunning opgetrokken tot 80 € vanaf 1 februari 2018. 
 
Momenteel zijn er een 200-tal renners die de nodige stappen hebben ondernomen. We wensen dan ook de renners die ondertussen hun vergunning vernieuwd hebben te bedanken voor hun vertrouwen. 
  
 
Enkele opmerkingen voor dit seizoen: 
   
- De transponder moet op de fiets bevestigd worden volgens de richtlijnen die meegedeeld zijn in het tabblad “Transpondeurs” op deze site. 
 
- U moet de staat van de batterij en activatie geregeld nakijken door uw transponder te koppelen aan uw computer en door het nodige programma te openen via de site Mylaps (https:/www.mylaps.com/support/software-firmware/) 
 
- Voor de inschrijving van de wedstrijden betaald u 5 €. Gelieve uw rugnummer te vermelden bij het inschrijven. 
 
- Wanneer u uw vergunning pas enkele dagen voor uw eerste wedstrijd heeft betaald, vragen we u om een bewijs van betaling mee te brengen. 
 
 Voor de aanvragers van een dagvergunning: 
 
 Wij vragen u zich aan te bieden met 20 € en uw identiteitskaart. 
 
Opgepast: geen identiteitskaart = geen transponder ! 
 
U kan ook uw transponder aankopen aan de prijs van 35 €. 
 

 Samengevat … 
 
We staan te popelen om u een seizoen rijk aan wedstrijden aan te bieden, een aangenaam en vernieuwend jaar. Het nieuw ingevoerde systeem met transponders betekent een serieuze investering voor de EdH. Wij vragen u tevens een minimum aan begrip bij de eerste wedstrijden; kleine moeilijkheden blijven altijd te verwachten bij zo’n vuurdoop. We hebben het systeem getest, ermee gespeeld en geprobeerd maar het is onmogelijk om alle in de vingers te hebben vanaf de eerste keer. We zullen proberen om onmiddellijk operationeel te zijn en hopen dat alles van een leien dakje zal lopen. 
 
Vergeet niet om de volledige kalender op jullie smartphone te downloaden zodat u deze altijd bij de hand heeft. 
  
In naam van de Edh wensen we u een probleemloos en aangenaam sportief jaar toe! 
  
Tot ziens! 
  
Marc